SALON OA – každoroční výstavní přehlídka staveb, projektů, idejí a sochařských prací vytvořených pro architekturu.