Pro novou vídeňskou restauraci byl navržen interiér v souladu s jeho gastronomickým záměrem. Koncept moderního bistra je založený především na nabídce čerstvých produktů a kvalitních vín.

NAS_2 (11)_FINAL

Vzhledem k začínajícímu projektu a velmi mladému týmu byl rozpočet značně omezený, proto byly v interiéru použity cenově dostupné materiály a nenavrhovaly se žádné významné stavební úpravy prostoru.

Původní světlý prostor byl ztmaven tmavošedou barvou, která vytvořila celkově útulnější atmosféru a nabídla zajímavé možnosti práce s přímým a nepřímým světlem. Dominantním barevným akcentem, v jinak monochromatickém interiéru, se stala žlutá barva použitá především na výrazných skleněných plochách.

Původní prodejní obloukový pult byl zachován a pouze opláštěn novými materiály, výrazným prvkem se stal černý plech s řezaným logem. Veškerý mobiliář, kromě židlí, byl navržen atypicky. Všechny výlohy umožňující výhled z restaurace ven i dovnitř byly využity pro vytvoření míst k sezení hostů. Záměrem bylo podpořit viditelnější ruch v bistru pro kolemjdoucí a nalákat více potencionálních zákazníků.